TAROT ”Natural Law” ja seitsemän hermeettistä periaatetta

"The lips of wisdom are closed, except to the ears of Understanding." — The Kybalion.

Tarot on sisäistä alkemiaa, sekä mikro-, että makrokosmisella tasolla. Ensimmäinen alkemian esittämä kysymys on: "Mistä asiat koostuvat? "Kun tähän on vastattu, seuraava kysymys on: "Kuinka voimme yhdistää ne uudelleen paremmaksi hyödyksi?" Tämä kuvaa koko Tarot pakan symboliikkaa.

Jotta voisimme ymmärtää tarot symboliikan okultististisia (Occult = piilotettu tieto) merkityksiä, meidän tulisi ymmärtää olemassaoloomme vaikuttavat lainalaisuudet. Se, että näitä luonnollisia lakeja ei tiedosta tai niihin ei usko, ei poista niiden vaikutusta olemassaolomme. Samoin jos lapsi ei tiedä painovoimasta, se ei poista sen vaikutusta. Tuolilta putoaa siitä huolimatta, uskoi painovoimaan tai ei.

Tarot piireissä on paljon puhetta hermetiikasta, puhutaan hermeetisestä tarotista. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mielstäni paras kuvaus vallitsevista luonnollisen lain periaatteista löytyy kirjasta The Kybalion, by Three Initiates 1908, jossa esitellään seitsemän hermeettistä periaatetta:

  1. MENTALISMIN PERIAATE
  2. VASTAAVUUDEN PERIAATE
  3. VÄRÄHTELYN PERIAATE
  4. POLARITEETIN PERIAATE
  5. RYTMIN PERIAATE
  6. SYYN JA SEURAUKSEN PERIAATE
  7. SUKUPUOLEN PERIAATE

Koska eksopolitiikka.fi sivusto on suomentanut nämä lait, suosittelen asiasta syvällisesti kiinnostuneita tutustumaan kirjoitukseen tästä linkistä. https://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/seitseman-hermeettista-periaatetta/

Youtube video aiheesta: https://youtu.be/JXWj2sWvV90

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}