Planeetat ja Chakrat

Planeettojen järjestys Auringosta ulos on Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter ja Saturnus. Nämä ovat paljain silmin nähtäviä planeettoja. Saturnuksen takana ovat planeetat Uranus, Neptunus ja Pluto. Saturnuksesta etenemme kohti aurinkoa. Avainajatus, joka tarvitaan näiden planeettojen käyttämiseen tulkinnoissa: Sisäplaneetta on aina avain ulkoiseen, sisäinen planeetta on merkitys ja avain planeetalle sen kiertoradan ulkopuolella.

Esimerkiksi, elämme maassa. Seuraava planeetta Maan kiertoradalla on Venus. Siksi Venus on avain Maan kokemukseen. Venusta (tai rakkautta) on pidetty avaimena elämään maapallolla kautta aikojen. Jos elämässämme on esteitä ja ongelmia (Saturnus), Jupiterin tutkiminen antaa meille avaimen Saturnuksen planeetalle syntymäkartassamme... Mars on avain Jupiteriin ja niin edelleen...

TAROT ”Natural Law” ja seitsemän hermeettistä periaatetta

"The lips of wisdom are closed, except to the ears of Understanding." — The Kybalion.

Tarot on sisäistä alkemiaa, sekä mikro-, että makrokosmisella tasolla. Ensimmäinen alkemian esittämä kysymys on: "Mistä asiat koostuvat? "Kun tähän on vastattu, seuraava kysymys on: "Kuinka voimme yhdistää ne uudelleen paremmaksi hyödyksi?" Tämä kuvaa koko Tarot pakan symboliikkaa.

Jotta voisimme ymmärtää tarot symboliikan okultististisia (Occult = piilotettu tieto) merkityksiä, meidän tulisi ymmärtää olemassaoloomme vaikuttavat lainalaisuudet. Se, että näitä luonnollisia lakeja ei tiedosta tai niihin ei usko, ei poista niiden vaikutusta olemassaolomme. Samoin jos lapsi ei tiedä painovoimasta, se ei poista sen vaikutusta. Tuolilta putoaa siitä huolimatta, uskoi painovoimaan tai ei.

Maaliskuun 2022 energiat

Helmikuu päättyy valoilmiöön, valon määrän lisääntyessä kevään myötä. Ihmiskunnan historian varjot tulevat esiin käsiteltäviksi yhä lisääntyvin määrin. Helmikuussa romahtamassa ollut virusnarratiivi vaihtui pikavauhtia sotauutisointiin. Pelkoa yritetään ylläpitää jatkuvalla negatiivisella rummutuksella ja teemoja vaihdellen, näin viivytellen viimeisen kahden vuoden lopputilinpäätöstä.

Ongelmien ydin, erillisyys on saavuttamassa huippunsa. Erillisyys ilmenee kärjistyvänä vastakkainasetteluna, ensin ihmisten ja nyt valtioiden välillä. Menneillään on ihmiskunnalle tärkeä ajanjakso, jossa ratkaistaan maailmamme värähtelytason perimmäistä erillisyyden ongelmaa. Ongelman selvitettyämme voimme siirtyä korkeammalle värähtelyn tasolle. Kasvavan värähtelyn myötä ihmiskunta herää yksilö kerrallaan ensin sisäiseen yksilötietoisuuteen ja sen jälkeen universaaliin tietoisuuteen.

Millaista energiaa maaliskuulle on odotettavissa?

Vastaus: Ace of Disks, Lanttien ässä

Kortin perusta, Maa, materia. Materiaalisten asioiden alku.

Helmikuun 2022 energiat

Tammikuu on päättymässä ristiriitaisissa tunnelmissa. Päättäjät ovat jumiutuneet poteroihinsa, kun taas asiantuntijat alkavat nähdä valoa epidemiatunnelin päässä. Asiantuntijoiden mukaan emme ole enää tekemisissä yleisvaarallisen tartuntataudin kanssa, siitä huolimatta STM ja poliitikot ajavat yhä tiukempia rajoituksia ja koronapassin laajennuksia.

Omaan elämään poliittiset päätökset ovat kohdistuneet vaimoni kautta. Hän ei halunnut omaan intuitioonsa perustuen tätä kyseistä piikkiä ottaa. Koska hän on töissä SOTE- alalla, hän muuttuu terveestä ihmisestä vaaralliseksi tartuntataudin levittäjäksi klo 00:00 1.2.2022 eduskunnan päätöksellä. Tämän jälkeen hänen kohtalonaan on tehdä puhelinneuvontaa yksin varastohuoneessa, josta ei saa työpäivän aikana poistua. Tulevaisuus on epävarma, palkanmaksu voidaan katkaista myöhemmin, joka tarkoittaa yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle joutumista, ilman työttömyyskorvausta tai palkkaa.

Samaan aikaan osastolla on olut vajetta ammattitaitoisista työntekijöistä. Tilanne vaikeutuu nyt, koska tekijät vähenevät entisestään. Potilasturvallisuus ei eduskunnan päätöksellä parantunut, päin vastoin. Ehkäpä kyse ei olekaan terveydestä, vaan jostain muusta. Osastolla on kyllä ollut ja on parhaillaan lääkäreissä sekä hoitajissa tartuntoja. Kaikki todetut tapaukset ovat olleet 2 tai 3 kertaa piikitettyjä. Päättäjillä on tiedossa piikkien heikko tai olematon teho, ne eivät estä tartuttamista eikä levittämistä. Päätäjien motiivit näyttävät olevan hämärän peitossa.

Suomessa ja maailmalla poliitikkojen retoriikka syvenee, he ovat ilmeisesti päättäneet tuhota ihmiset, jotka eivät ota painostuksesta huolimatta piikkisarjaa. Tähän vastavoimana, tammikuulle noussut kortti vahvuus on realisoitunut. Ihmiset ovat alkaneet heräämään siihen, että kaikki ei ole kohdallaan. Maailmalla kuohuu ja Suomikaan ei näyttäisi välttyvän siltä. Toivon, että siirtymä valoisampaan aikaan sujuu rauhallisesti toisiamme kunnioittaen. Mitä enemmän uutta vastustamme, sen rajumpi muutos tulee olemaan.

Elämme muutoksen aikaa, millaista energiaa helmikuulle on odotettavissa?

Vastaus: 19 The Sun, Aurinko

Kortin perusta, Aurinko Resh

Tammikuun 2022 energiat

Vuosi vaihtuu painostavissa tunnelmissa, tuntuu kuin maailma olisi lopullisesti menettänyt järkensä. Poliitikot ja virkamiehet heittelevät päätöksiä lonkalta, ilman minkäänlaisia vaikutusarvioita yhteiskuntaan. Pelko on ohjaimissa, seurauksia voi vain arvailla. Vuosi 2021 jää historiaan kaoottisena vuotena, ihmiskunta on jaettu leireihin, ihmisiä pakotetaan ja painostetaan. Sananvapautemme ja keskeiset perusoikeutemme on murskattu, demoraatinen oikeusvaltiomme narisee liitoksistaan. Kaikki on tehty oletetun hyvän nimissä, mutta mitä on saavutettu? Näin taaksepäin katsoen, järkyttävää tuhoa ihmisten mielissä ja koko yhteiskunnassa.

Näillä saatesanoilla, kysymys: Miltä tammikuun 2022 energiat näyttävät?

Vastaus: Sauvojen yhdeksän

Vahvuus- Aurinko ja kuu jousimiehessä

Pienet kortit

Pieni arkana elämän puussa

Elämän puussa on 10 sefiraa, jotka edustavat heikentyvää energiaa lähtöpisteestä yksi aina materiaan kymmenen asti. Tässä tapauksessa vertaus kuvaa havaittavan universumin jatkuvaa luomistyötä. Voidaan ajatella elämän puun sefiroiden kuvaavan laskeutuvaa tietoisuutta ideasta materiaan. (Vrt. konsepti ”fall of man”). Konseptin voi ymmärtää myös valon kautta, jolloin valkoinen valo taittuu laskeutuessaan väreiksi. Numerologisesta näkökulmasta pienen arkanan kortteja voidaan tulkita seuraavien ideoiden pohjalta...

Kollektiivin voima loppuvuoden osalta

Katselin eilen 23.9.2021 Myytinkertojat kanavalta Totuuden sulka jakson, jossa vieraana oli Seppo Tanhua. Jakson loppupuolella Seppo ja Thomas pohtivat, mitä syksyn aikana loppuvuodesta tulee tapahtumaan. Havaitsin, että molemmat olivat suhteellisen yksimielisiä, loppuvuonna vauhti kiihtyy ja herääminen on yhä laajempaa, asioiden tullessa valoon yhä lisääntyvin määrin. Seppo ja Thomas korostivat erityisesti lokakuuta kulminaatiopisteenä keskustelussa. Samaa viestiä kuuluu nyt myös muualta netin some alustoilta. On Ilahduttavaa, että kollektiivin koherenssi näyttäisi olevan lisääntymässä positiiviseen suuntaan. :)

Linkki jaksoon: https://youtu.be/zreafpwto98 Sepon sivusto: https://www.astro.fi/

Asiasta kiinnostuneena, päätin katsoa millaisia energioita syksylle on odotettavissa. Siispä kysymykseen: Mihin suuntaan kollektiivin energiat tietoisuuden tasolla kehittyvät loppuvuoden aikana?

Yhteiskunnan tila

Tunnustan, olen monesti lähtenyt lähikuukausina ajatuksissani negatiiviseen suuntaan. Lähinnä kyse on omasta tietoisuudestani ja kamppailustani asioiden suhteen. Kyse on siitä, mitä en halua ihmiskunnalle tapahtuvan. Ymmärrän kyllä, että vastavoimalla on aina vastavoima ja asioiden vastustaminen ei auta asiaa, vaan vie niitä aina uusiin käänteisiin. Silti osin huolestuneena olen seurannut mediaa ja ihmettelen suuresti, onko vaikuttajien mielestä olemassa enää mitään muuta kuin eläminen pelossa? Tämä on siis median viesti. Oikeastaan olen henkilökohtaisesti miettinyt muutoksen suuntaa ja miten kaikki voidaan kääntää yhteiseksi hyväksi.

Ehkäpä on parasta elää harmoniassa oman itsensä kanssa ja sitä kautta tasapainottaa myös ympäristöään. Mahdollisesti elämme maailmassa, joka on yksi. Olemme osa kokonaisuutta, emme erillisiä. Tällöin oikeastaan ei ole hyvää tai pahaa, kaikki sulautuu yhdeksi jossain vaiheessa. Kysymys ei ole siis sanoista, vaan harmoniasta kaiken vuorovaikutuksessa. Tapahtumista, kokemuksesta ja suhtautumisestamme tapahtumiin ja vastaan tuleviin mielipiteisiin, persooniin... jne. Ehkäpä kokemamme on peili, joka kuvaa piilossa olevia osia itsestämme?

Pelko on matalaviritteinen moottori, jota projektoimme kokemusmaailmaamme. Usein tähän törmää esim. median viestintänä. En tarkoita, että koko media olisi pelonlietsontaa, onhan mediassa satunnaisesti valopilkkuja, eli hereilläkin olevia toimittajia. Totuus tulee esiin aikanaan.

Omien tunnontuskien purkaminen sikseen ja päivän kysymykseen, eli yhteiskunnan nykytilaan. Kysymys: Missä tilassa olemassaolomme kokemus on tässä hetkessä?

Rokotuspassi - Lanttien neljä

Yhteiskunnassamme on menossa radikaali murros, joka tulee vaikuttamaan meidän kaikkien elämään, valinnoistamme huolimatta. Yksi elämämme merkittävistä käännepisteistä on nyt paljon mediassa palstatilaa saanut rokotepassi, ns. ”vapauspassi” tai koronapassi. Näkisin, että yhtenä passin tarkoituksena on jakaa kansalaiset kahteen eri ryhmään, antaen toisille takaisin osan perusoikeuksista, samalla poistaen ne toiselta ryhmältä vähitellen kokonaan. Passia markkinoidaan yhteiskunnan osittaisella avaamisella ja keinona painostaa ottamaan rokote, niiden osalta jotka eivät sitä omaan intuitioonsa tai terveyteensä perustuen ole vielä ottaneet. Mutta mitä asiasta Tarot korteilla on kerrottavana?

Tarot kysymys passista - Vastaus, Lanttien neljä

Kysymykseen ”Mitä suunniteltu passi edustaa ja millainen energia sillä on?

Astrologia "Cheat Sheet"

Tarot symboliikka on sidoksissa astrologian kanssa, joten lyhyt postaus planeettojen ja horoskooppimerkkien avainsanoista lienee paikallaan.

Planeetat

B
Aurinko - Johtajuus, ego, tahdonvoima, luovuus, vitaalisuus, sielu, tarkoitus, identiteetti

A
Kuu - Vastaukset, piintyneet tavat, tunteet, vastaanottavuus, herkkyys, ravinto

D
Merkurius - Rationaalinen mieli, ajatus prosessit, kommunikaatio, liikkuminen, matka

C
Venus - Kiintymys, vetovoima, estetiikka, kauneuden kaipuu, tasapaino, arvot, harmonia

E
Mars - Agressiivisuus, itsevarmuus, aloitteellisuus, riippumattomuus, pioneeri, kilpailu

K
Ceres - Sadonkorjuu, hedelmällisyys, runsaus, ravinto

F
Jupiter - Kasvu, filosofia, korkeammat opinnot, kauaskantoinen matkustus ja kommunikaatio

G
Saturnus - Rakenne, määrittely, rajat, rajoitukset, vastuu, organisaatio, auktoriteetti, maturiteetti

U
Chiron - (Asteroidi) Haavoitettu parantaja, haavat, parantaminen, innovaatiot, opettaminen

H
Uranus - Epätavanomainen tai odottamaton, individualismi, vallankumous, uudistukset

J
Neptunus - Mielikuvitus, psyykinen herkkyys, sekasorto, pelot, henkisyys, taiteet

T
Pluto - (Plutoidi) Talous, jaetut resurssit, transformaatio, kuolema, uudelleen syntymä, kuoleman jälkeinen elämä, seksi

V
Eris - (Plutoidi) Kaaos, ristiriidat, riidat, kilpailu

Horoskooppimerkit

a
Oinas - (Hallitsija, Mars ) Innostuva, ulospäin suuntautuva, itsekeskeinen, energeettinen, pioneeri, itsevarma

b
Härkä - (Hallitsija, Venus) Vakaa, järkkymätön, kärsivällinen, käytännöllinen, jääräpäinen, kateellinen, taiteellinen

c
Kaksoset - (Hallitsija, Merkurius) Kommunikoiva, utelias, mukautuva, monipuolinen

d
Rapu - (Hallitsija, Kuu) Herkkä, hoitava, vastaanottava, koti ja perhe orientoitunut, tunteellinen

e
Leijona - (Hallitsija, Aurinko) Antelias, näyttävä, dramaattinen, luova, johtaja, itsekeskeinen, hauskuuden haluinen

f
Neitsyt - (Hallitsija, Merkurius) Analyyttinen, erittelevä, kriittinen, yksityiskohtiin menevä, palveluhaluinen

g
Vaaka - (Hallitsija, Venus) Diplomaattinen, muita ajatteleva, rauhaa rakastava, kultivoitunut, flirttaileva, laskelmoiva

h
Skorpioni - (Hallitsija, Pluto) Magneettisen vetovoimainen, voimakas, intensiivinen, peräänantamaton, intohimoinen, äärimmäinen

i
Jousimies - (Hallitsija, Jupiter) Idealistinen, optimistinen, ajoittainen, rehellinen, liioitteleva, levoton

j
Kauris - (Hallitsija, Saturnus) Kunnianhimoinen, vastuuntuntoinen, taloudellinen, tehokas, kurinalainen, kannustava

k
Vesimies - (Hallitsija, Uranus) Vaikuttava, riippumaton, alkuperäinen, humanitäärinen, itsenäinen, kapinoiva

l
Kalat - (Hallitsija, Neptunus) Sympaattinen, tunteellinen, välittävä, vastaanottavainen, yliluonnollisia kykyjä omaava, henkinen, eskapistinen

Tarot ja elämän puun rakenne

Elämän puu tuntuu tulevan tässä ajassa esiin jos jostakin paikasta. Mutta mistä sitten on kyse? Jos halutaan yksinkertaistaa, kyse on järjestelmästä jossa ”puhdas idea tai ajatus” muotoutuu eri vaiheiden kautta materiaan, eli havaituksi ”todellisuudeksi”. Näin ainakin tarotin maailmassa elämän puu voidaan ymmärtää.

Tarkastelen elämän puuta tässä kirjoituksessa Thoth- tarotin näkökulmasta. Erityisesti ison arkkanan ja hovikorttien osalta korttien liitynnöistä puun osiin löytyy netistä hyvin erilaisia käsityksiä. Tässä jutussa käyn läpi korttien sijoittumisen puuhun, perustuen kirjaan The Book Of Thoth

Kuva. Elämän puu, sefirat ja polut

Numero ja hovikortit

Elämän puussa on 10 sefiraa joihin sijoittuvat numero- ja hovikortit. Hovikortien osalta Thoth tarot pakka eroaa esim. Rider-Waite pakasta seuraavasti: Ritari = Kuningas, Kuningatar = Kuningatar, Prinssi = Ritari ja Prinsessa = Lähetti. Ritari sijoittuu sefiraan 2, jonka merkitys on isä. Kunigatar toimii tasapainottavana voimana sefirassa 3, jonka merkitys on äiti. Prinssi sijoittuu sefiraan 6, kauneus ja Prinsessa sefriraan 10, kuningaskunta.

Tämä on alkuperäinen järjestys, jonka Crowley jäsenteli kirjassaan The Book Of Thoth. Jostain syystä muutamissa eri kirjoittajien Thoth Tarot kirjoissa järjestystä ei ole ymmärretty Crowleyn tarkoittamassa alkuperäisessä merkityksessään, vaan on päätelty prinssin vastaavan muiden pakkojen kuningasta.

ATU

Iso arkkana (ATU) muodostaa ”polut” sefiroiden yhdistämiseksi. Polkuja on yhteensä 22, eli ison arkannan korttien määrä. Sijoittuminen polkuihin on esitetty alla olevassa listauksessa.

 • Polku 11, Kortti numero 0 The Fool, Narri
 • Polku 12, Kortti numero 1 The Magus, Maagikko
 • Polku 13, Kortti numero 2 The Priestess, Ylipapitar
 • Polku 14, Kortti numero 3 The Empress, Hallitsijatar
 • Polku 28, Kortti numero 4 The Emperor, Hallitsija
 • Polku 16, Kortti numero 5 The Hierophant, Ylipappi
 • Polku 17, Kortti numero 6 The Lovers, Rakastavaiset
 • Polku 18, Kortti numero 7 The Chariot, Vaunut
 • Polku 22, Kortti numero 8 The Adjustment, Kohdistus -- (RWS Justice, oikeudenmukaisuus, numero 11)
 • Polku 20, Kortti numero 9 The Hermit, Erakko
 • Polku 21, Kortti numero 10 The Fortune, Kohtalo
 • Polku 19, Kortti numero 11 The Lust, Himo -- (RWS Strength, voima, numero 8)
 • Polku 23, Kortti numero 12 The Hanged Man, Hirtetty
 • Polku 24, Kortti numero 13 The Death, Kuolema
 • Polku 25, Kortti numero 14 The Art, Luovuus -- (RWS Temperance, kohtuus)
 • Polku 26, Kortti numero 15 The Devil, Paholainen
 • Polku 27, Kortti numero 16 The Tower, Torni
 • Polku 15, Kortti numero 17 The Star, Tähti
 • Polku 29, Kortti numero 18 The Moon, Kuu
 • Polku 30, Kortti numero 19 The Sun, Aurinko
 • Polku 31, Kortti numero 20 The Aeon, Aikakausi -- (RWS Judgement, tuomio)
 • Polku 32, Kortti numero 21 The Universe, Universumi -- (RWS The World, maailma)

Päivitykset: (Polkuihin korjaus 21.6.2021 Lähde The Book Of Thoth) (Lisätty Rider-Waite-Smith "RWS" erot isossa arkanassa 3.8.2022)

Tarot- kortti sovellus julkaistu

Ensimmäinen versio Thoth Tarot sovelluksesta on julkaistu. Tällä hetkellä sovelluksessa voi nostaa kortin, mutta tarkempi tieto symboliikkasta on vielä työ alla.

Seuraavassa julkaistavassa versiossa kortin alle tulee lisätietoa kortin liitynnöistä astrologiaan, numerologiaan ja elämän puuhun.

Sovellukseen pääsee ylävalikon "Tarot" linkistä.